Ny lov mot diskriminisering av homofile.

–Vi har manglet en egen lov mot diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og de med et annet kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. Derfor har barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen lagt fram en lov som forbyr diskriminering av homofile, bifile og personer med et annet kjønnsuttrykk. Den nye loven skal gi et utvidet vern mot diskriminering på alle samfunnsområder.
Loven kan også brukes mot diskriminering og mobbing i blant annet skolegårder, på utesteder og på legekontoret. Nå er det ikke lenger tvil om at all type diskriminering kan påklages.

05

04 2013