Regjeringen glemte klimatilpassing og klimaansvar i kommuneøkonomien.

Bra at Statsministeren nå reiser og se vil hjelpe flomutsatte kommunene.

Men alle kommuner må foreta store klimatilpassinger framover. Det har ikke regjeringen satt av ei eneste krone til i kommuneøkonomien.

 

Nå ser vi at det er enorme behov for at kommunene må flomforebygge, flytte og forsterke veger, bruer og annen infrastruktur.

Derfor er det veldig uansvarlig å ikke sette kommunene bedre i stand til å forebygge skader vi vet vil kunne komme.
Her må det inn en skikkelig satsing og SV utfordrer de andre partiene til legge inn et klimaløft og klimatilpassing til neste år, slik SV foreslo i kommuneøkonomien i vår.

Det trengs minst en halv milliard til statlig medfinansiering så kommunene kan nå sitt mål om klimagassreduksjoner og foreta nødvendige klimatilpassinger.»

03

11 2014