Rett til fast arbeid

Bruken av innleid arbeidskraft er et problem fordi det undergraver retten folk har til trygg og fast jobb. For SV er det åpenbart at dette må begrenses. Nå er regjeringen kommet til enighet om om å styrke fagbevegelsens arbeid for et tryggere arbeidsliv.

Det vil vi gjøre gjennom å innføre såkalt kollektiv søksmålsrett som gir fagbevegelsen nye maktmidler for å slå ned på ulovlig innleie. Dette er et krav SV og fagbevegelsen har jobbet for over lang tid, nå er endelig gjennomslaget på plass. Jeg har tro på at dette blir vedtatt i Stortinget til våren.

Kollektiv søksmålsrett betyr at fagforeninger får mulighet til å forfølge brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie selv om den innleide ikke er medlem i foreningen. Formålet med ordningen er å styrke muligheten tillitsvalgte har til å slå ned på ulovlig bruk av innleie. Kollektiv søksmålsrett vært et av fagbevegelsens helt sentrale krav fordi det gir dem mulighet til å stoppe arbeidsgivere som bruker innleie for å svekke vilkårene for alle ansatte.

Hel og fast jobb med ei lønn å leve av er det viktigste i arbeidslivet. Derfor er SV glade for dette gjennomslaget for et tryggere og mer organisert arbeidsliv.

20

12 2012