Rettferdig hjelpepleierkrav

Hjelpepleierne i anbudsutsatte sjukehjem streiker nå. Det gjør de fordi de lavtlønte hjelpepleierne får mye får mye lavere pensjon der enn om de var ansatt ved kommunale sykehjem.

NHO vil nekte hjelpepleierne i kommersielle sykehjem lik pensjon som de som jobber i kommunale sykehjem. Sykepleierne i disse sjukehjemmene har lik pensjon, enten de er kommunale eller private. SV støtter Fagforbundets rettferdige krav om lik pensjon for hjelpepleierne også.

Det er latterlig at NHO sier at det er så fint for hjelpepleierne å kunne velge mellom flere lønns- og arbeidsforhold, hvis noen sjukehjemmene er private. Å velge mellom lav lønn og pensjon og enda lavere lønn og pensjon, er rett og slett en fornærmelse mot ansatte som gjør en av samfunnets viktigste jobber.

Men det er kuttet i pensjon til hjelpepleierne private sjukehjemmene tjener penger på. Og dette vil det bli mye mer av hvis høyresiden lar kommersielle få overta mer og mer av eldreomsorgen. Da vil det bli mindre og mindre attraktivt å bli hjelpepleier og helsefagarbeider.

SV mener det er nødvendig å gripe inn dersom NHO service ikke går med på Fagforbundets rettferdige pensjonskrav. Hvis ikke NHO forstår hvor urettferdig det er å nekte hjelpepleierne lik pensjon som andre, må staten sikre at det ikke blir lov å kutte hjelpepleiernes pensjon.

Vi kan gjøre det samme som i transportbransjen der det er lovfestede begrensninger for å hindre kommersielle aktører i å tjene penger på dårligere vilkår til ansatte. SV mener det er på tide å innføre samme system i omsorgen. Når kollektivtransport settes ut på anbud har de ansatte rett til å beholde lønnsansiennitet og tilsvarende god pensjonsordning, SV mener det samme må gjelde hjelpepleiere i kommersielle sykehjem.

19

09 2012