Søndag som andre hverdager?

Søndager som andre hverdager?

Noen må jobbe på søndag fordi det er viktig. Politi, sjukehus, brannvesen må fungere hele tida. Men det står ikke akkurat om liv og død at vi kjøper sko og sminke på søndager. Folk som jobber i butikk trenger også fri og tid til ungene sine.
Regjeringa kaller søndagsåpne butikker frihet for forbrukere og handelsstand. Hva slags frihet er det at flere enn nødvendig må jobbe på søndag? Næringsminister Mæland mener at når noen butikker har anledning til å ha åpent på søndager og da må alle få.
Handelsnæringa sjøl sier det som sant er, får alle, må alle prøve og da øker matvareprisen og mange vil gå konkurs. Er det frihet og fint for forbrukerne?
Tror Regjeringa forbrukerne er helt dumme?

370.000 ansatte i varehandelen og deres familier vil rammes og presse fram at stadige flere må jobbe på søndager. Butikkenes leverandører må det og barnehageansatte, for mange har jo barn som trenger omsorg og tilsyn. For mange er ikke nødvendigvis søndagen mer hellig enn andre dager, men det å ha noen felles fridager for familien har en stor verdi i seg sjøl. Spør de som i dag må jobbe ubekvemt.

Søndagsåpne butikker er langt fra et folkekrav, snarere tvert i mot. Både i varehandelen og blant vanlige folk er det et flertall mot forslaget. Næringa vil ikke ha det, forbrukeren vil ikke ha det, de ansatte vil ikke ha det. Bare Frp, Høyre og Venstre ser ut til å ønske seg høyere priser, flere konkurser og flere som må jobbe på søndag.
SV vil ikke gjøre søndag til hverdag og sier nei til søndagsåpne butikker.

12

03 2015