Strøm på Røros og Solørbanen, bare lureri fra Høyre og FRP?

I valgkampen sa Erna Solberg.

http://www.ostlendingen.no/nyheter/elverum/erna-kom-fra-oven-1.8030969
Sitat Erna Solberg: «– Ja, vi er for elektrifisering av Røros- og Solørbanen, men først må hele prosjektet utredes. Vi må få kostnadene på bordet. Både for skognæringen, passasjertrafikken og miljøet er elektrifisering en god løsning. Men jeg kan ikke love at elektrifiseringen vil være gjennomført i kommende fire årsperiode.»

SV fikk dette inn i Nasjonal transportplan. Egentlig ble det besluttet i Stortinget i fjor en planprosess for elektrifisering av alle gjenværende dieselstrekninger.

Det står ikke et ord om arbeid med elektrifisering av disse banestrekningene i Jernbaneverkets handlingsprogram 2014 – 2017 som nylig ble godkjent av Samferdselsdepartementet.
Det betyr i rene ord at regjeringen ikke vil følge dette opp.
Dette er den viktigste strekningen skal en få et sammenhengende godstransport nett og dobbeltspor mellom midt og øst- Norge , avlastning på godsterminalen på Alnabru og mindre transport på veg.

Jeg tar dette opp og krever det tatt inn.
Hva gjør H og FrP med at deres egen regjering nå skrinlegger det de har lovet?

Det betyr enda flere trailere på E6 og riksveg 3 , alt for trang om plassen på jernbanesporet til Hamar og videre oppover i Gudbrandsdalen og på alle srekningen inn mot Oslo og på Alnabru. At Frp og Høyre regjeringen skrinlegger planen om å få elektrisitet på Røros og Solørbanen gjør at tafikksikkerhet, klima, miljø og framkommelighet, blir skadelidende.

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen har beregnet at Intercity-utbyggingen vil minst bli 700 millioner rimeligere dersom 470 kilometer elektrifiseres på Røros og Solørbanen.
Ved en elektrifisering kan Intercity-utbyggingen skje smidigere.
Elektrifiseringen gjør også at det kan spares 1,1 milliarder i krysningsspor på Dovrebanen og mye transport kan føres over fra vei til tog. Kapasiteten for godstransport tredobles.
Storbiltrafikken på veiene i fylket reduseres. Det blir en god gevinst for både miljø, trafikksikkerhet og ikke minst økonomisk skognæringen.
Høyre og FRp svikter sine løfter fra valgkampen ved første korsvei, hvis de ikke sørger for at dette er på plass igjen slik SV og de rødgrønne fikk vedtatt.

SV krever at regjeringen setter i gang jobben med å få strøm på Røros og Solørbanen nå.

http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Jernbanemagasinet/Nyhet/Handlingsprogrammet-2014-2023/

20

03 2014