SVs krav til nytt jordbruksoppgjør.

imageSV vil ha en kraftig økning av ramma i jordbruksoppgjøret.
Forslag om å sentralisere landbruket må stoppes.
SV vil ikke godta endringer som styrker de store bruka på bekostning av de små.

Tvert i mot må all matjord holdes i hevd og dyrkes i hele landet. Derfor må kombinasjonsbrukerne fortsatt være bærebjelken i landbruket. SV går mot industrilandbruk og økninger for de største, som ødelegger for melkeproduksjon i hele landet og sette dyrehelsen på spill. Det må bli lagt til rette for dyrking av mer korn, frukt og grønt. Sosiale ordninger som pensjonsordningene, som er veldig viktige for rekrutteringen til landbruket, må beholdes.
Dette er utgangspunktet for våre forhandlinger med de andre partiene på Stortinget. Sylvi Listhaug og regjeringen har forsøkt å presse gjennom sin ytterliggående landbrukspolitikk. Nå må Stortinget ta ansvar. SV har derfor invitert alle de andre partiene til å bli med og ta ansvar for at vi fortsatt skal ha landbruk i Norge. SV er klare til å kjempe for trygg mat, dyrevelferd, levende bygder og distrikt, og miljøvennlig produksjon.

27

05 2014