Ta mot flere og la flere krigsskadde komme.

WILPFNå må det bli slutt på dette spillet om å ta mot krigsskadde flyktninger fra Syria.
Regjeringen, Krf og Venstre stemmer ned SVs forslag om å ta mot flere og vil ikke endre reglene som sine om tak på hvor mange som skal være krigsskadde. Så later som de trenger nytt vedtak i Stortinget for å endre retningslinjene og skylder på forrige regjering. Det vi ser er bare konsekvensen av den avtalen Regjeringen , Venstre og Krf har inngått.
Om regjeringen ønsket å gjøre noe med dette, kunne de bare sagt ja, til uttaket av flyktninger som ble foreslått fra Tyrkia.
Ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære tiltak.
Det er bra hvis de nå har kommet til fornuft og snur. Da må de også endre av asylavtalen mellom de fire partiene som sier at regjeringen vil prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering og bare familier som er samlet får komme. Alle vet at i krig splittes familier. Skal de som rammes av det nektes å komme, mens de heldige som ikke har savnede familiemedlemmer prioriteres? Det er en skammelig regel disse partiene vil ha. Det er kun en grunn til en slik regler regjeringen, Venstre og Krf er blitt enige om og det er å hindre at det kommer en person mer enn kvoten Den må endres. Er det det som skjer nå, har de SVs støtte .
Det viktigste må være å hjelpe de som trenger det mest og at vi må høre på FN når de ber oss om å hjelpe flere.

20

06 2014