Posts Tagged ‘eldreomsorg’

Rettferdig hjelpepleierkrav

Hjelpepleierne i anbudsutsatte sjukehjem streiker nå. Det gjør de fordi de lavtlønte hjelpepleierne får mye får mye lavere pensjon der enn om de var ansatt ved kommunale sykehjem.

NHO vil nekte hjelpepleierne i kommersielle sykehjem lik pensjon som de som jobber i kommunale sykehjem. Sykepleierne i disse sjukehjemmene har lik pensjon, enten de er kommunale eller private. SV støtter Fagforbundets rettferdige krav om lik pensjon for hjelpepleierne også.

Det er latterlig at NHO sier at det er så fint for hjelpepleierne å kunne velge mellom flere lønns- og arbeidsforhold, hvis noen sjukehjemmene er private. Å velge mellom lav lønn og pensjon og enda lavere lønn og pensjon, er rett og slett en fornærmelse mot ansatte som gjør en av samfunnets viktigste jobber.

Men det er kuttet i pensjon til hjelpepleierne private sjukehjemmene tjener penger på. Og dette vil det bli mye mer av hvis høyresiden lar kommersielle få overta mer og mer av eldreomsorgen. Da vil det bli mindre og mindre attraktivt å bli hjelpepleier og helsefagarbeider.

SV mener det er nødvendig å gripe inn dersom NHO service ikke går med på Fagforbundets rettferdige pensjonskrav. Hvis ikke NHO forstår hvor urettferdig det er å nekte hjelpepleierne lik pensjon som andre, må staten sikre at det ikke blir lov å kutte hjelpepleiernes pensjon.

Vi kan gjøre det samme som i transportbransjen der det er lovfestede begrensninger for å hindre kommersielle aktører i å tjene penger på dårligere vilkår til ansatte. SV mener det er på tide å innføre samme system i omsorgen. Når kollektivtransport settes ut på anbud har de ansatte rett til å beholde lønnsansiennitet og tilsvarende god pensjonsordning, SV mener det samme må gjelde hjelpepleiere i kommersielle sykehjem.

19

09 2012

Umyndiggjøring?

Sjuke gamle skal ikke pålegges ansvar som kunde. Kommunen skal ha ansvar for at det finnes plass og at kvaliteten er god. Det er ikke umyndiggjøring, men ansvarliggjøring av politisk myndigheter.

For SV betyr valgfrihet at eldre selvfølgelig bestemmer for eksempel om hjemmehjelpstimer skal brukes til vask, handling eller kaffekos. De skal ha klagerett og rett til å få velge bort hjelpere de ikke vil ha inn i sitt hjem. Å få hjelp hjemme til de mest intime behov krever at en er trygg på og har god kjemi med hjelperen. Omsorg krever blikk for andres behov og er ikke en ting en selger. Det er en relasjon mellom mennesker. Det trengs nok ansatte med tid til omsorg, ikke flere vikarer og private selskaper.

Det er viktig at kommunene organiserer omsorg og pleie på en måte som ivaretar alle eldres verdighet, – enten den eldre kan styre alt selv, er svært syk eller er dement.

Det offentlige har ansvaret for kvaliteten. Å sette inn private for å konkurrere fram kvalitet er ansvarsfraskrivelse. Kommunen skal ikke godta dårlig omsorg. Kvaliteten bedres gjennom bedre lederskap, kompetanseøkning og samarbeid med de ansatte og brukere. I dag  er det alt for mange små stillinger, mye stress og vanskelige arbeidsforhold og mye bruk av vikarer.

Flere faste og hele stillinger vil gi bedre kvalitet for de eldre. Derfor vil SV gi en arbeidsgivergaranti med hele stillinger og faste ansatte, og si nei til å bruke private vikarbyråer og firmaer til omsorgen. Vi samarbeider gjerne med frivillige organisasjoner som driver omsorg fordi de har et stort engasjement. Det handler ikke om at det er forskjell på ansattes evne til omsorg, men om hva våre felles penger skal brukes til. Selv er jeg en glad skattebetaler. Men jeg blir sint hvis mine skattekroner ikke brukes til eldreomsorg, men isteden går i lomma på folk som selv underbetaler og driver rovdrift på de som utfører de viktige jobbene i omsorgen, samtidig som de selv har plassert selskapet sitt i et skatteparadis for å slippe å være med på spleiselaget.

Skal de eldre få god nok omsorg, må privates sugerør ned i felleskassa tettes igjen og pengene brukes på mer omsorg.

21

02 2012

Valgfrihet?

Høyre og Frp lurer folk ved å påstå at hvis private slipper til i eldreomsorgen så kan alle velge hva de vil på øverste hylle og av topp kvalitet. Det er en bløff. Se på Oslo. Over 400 færre plasser og skrikende behov som ikke blir dekket.

Første bud i eldreomsorgen er nok plasser. Kommunene skal sikre at eldre får plass, helst på det sjukehjemmet de ønsker. Flere vil få ønsket oppfylt med  flere sjukehjemsplasser. Men full valgfrihet krever at mange bemannede plasser står tomme, ellers kan jo ikke folk velge. Dette  forstår alle at ikke er mulig. Det er også forkastelig bruk av penger og helsepersonell. Tomme plasser mener vel heller ikke Høyre og Frp at vi skal bruke penger på og da er disse utspillene bare ren bløff.

21

02 2012