Posts Tagged ‘felleskap’

Umyndiggjøring?

Sjuke gamle skal ikke pålegges ansvar som kunde. Kommunen skal ha ansvar for at det finnes plass og at kvaliteten er god. Det er ikke umyndiggjøring, men ansvarliggjøring av politisk myndigheter.

For SV betyr valgfrihet at eldre selvfølgelig bestemmer for eksempel om hjemmehjelpstimer skal brukes til vask, handling eller kaffekos. De skal ha klagerett og rett til å få velge bort hjelpere de ikke vil ha inn i sitt hjem. Å få hjelp hjemme til de mest intime behov krever at en er trygg på og har god kjemi med hjelperen. Omsorg krever blikk for andres behov og er ikke en ting en selger. Det er en relasjon mellom mennesker. Det trengs nok ansatte med tid til omsorg, ikke flere vikarer og private selskaper.

Det er viktig at kommunene organiserer omsorg og pleie på en måte som ivaretar alle eldres verdighet, – enten den eldre kan styre alt selv, er svært syk eller er dement.

Det offentlige har ansvaret for kvaliteten. Å sette inn private for å konkurrere fram kvalitet er ansvarsfraskrivelse. Kommunen skal ikke godta dårlig omsorg. Kvaliteten bedres gjennom bedre lederskap, kompetanseøkning og samarbeid med de ansatte og brukere. I dag  er det alt for mange små stillinger, mye stress og vanskelige arbeidsforhold og mye bruk av vikarer.

Flere faste og hele stillinger vil gi bedre kvalitet for de eldre. Derfor vil SV gi en arbeidsgivergaranti med hele stillinger og faste ansatte, og si nei til å bruke private vikarbyråer og firmaer til omsorgen. Vi samarbeider gjerne med frivillige organisasjoner som driver omsorg fordi de har et stort engasjement. Det handler ikke om at det er forskjell på ansattes evne til omsorg, men om hva våre felles penger skal brukes til. Selv er jeg en glad skattebetaler. Men jeg blir sint hvis mine skattekroner ikke brukes til eldreomsorg, men isteden går i lomma på folk som selv underbetaler og driver rovdrift på de som utfører de viktige jobbene i omsorgen, samtidig som de selv har plassert selskapet sitt i et skatteparadis for å slippe å være med på spleiselaget.

Skal de eldre få god nok omsorg, må privates sugerør ned i felleskassa tettes igjen og pengene brukes på mer omsorg.

21

02 2012