Posts Tagged ‘industri’

Industrien og SV ønsker klimafond

Klimautfordringene gjør at norsk industri må slippe ut mye mindre klimagasser enn i dag. Et klimatiltaksfond kan hjelpe norsk industri til å omstille seg til klimavennlig drift, og sørge for at vi også i framtida har industri og industriarbeidsplasser. Derfor er det nå mange som støtter forslag om et klimatiltaksfond, med Norsk Industri og SV som to av pådriverne. Fondet skal utløse en offensiv teknologisatsing som vil styrke konkurransekrafta, samtidig som det bidrar til å nå våre klimamål.

Norge har stolte industritradisjoner over hele landet. Industribedriftene våre sysselsetter over 200.000 personer og gir oss viktige eksportinntekter. Men vi står ovenfor store utfordringer som krever en mer aktiv industripolitikk enn på lenge. Den internasjonale finanskrisen gir synkende etterspørsel i markedene og en oljeindustri i turbovekst skaper mangel på arbeidskraft og høyere kostnadsnivå for bedriftene. I tillegg krever klimautfordringen investeringer i ny teknologi i en tid der renten kan stige.

Med Norsk Industri på laget har vi alle forutsetninger for å lykkes. Industribedriftene våre ble for noen tiår siden stilt overfor mange nye miljøkrav. Bedriftene tok utfordringen. I dialog med styresmaktene utviklet de ny teknologi som styrket konkurranseevne i tillegg til å møte miljøkravene. Forskernes og industriarbeidernes kompetanse sto helt sentralt og det gjør den også denne gangen.

Tags: ,

10

02 2012